Vad är UPS?

UPS ger reservkraft till en utrustning om ordinarie matning, vanligtvis elnätet, kopplas ifrån. En UPS skiljer sig från ett reservkraftsystem eller standby generator genom att det omedelbart börjar mata ansluten utrustning.

En UPS batteritid är ofta relativt kort, 5 - 15 minuter för mindre enheter, men det är tillräckligt för att starta upp en alternativ strömkälla som t.ex. ett reservkraftsaggregat att börja mata nätet.

UPS-lösningar används vanligtvis för att skydda datorer, kommunikationsutrustning eller annan elektrisk utrustning där en oväntat strömavbrott kan orsaka skador. Även hissar, larm osv brukar förses med UPS kraft. Storleken på UPS-enheter varierar i storlek från enheter utformade för att skydda en enskild dator till stora lösningar som kan driva hela datahallar eller byggnader.

UPS-lösningar används i första hand för att ge reservström när den ingående strömkällan faller ifrån. Men de flesta UPS-enheter klarar också att i varierande grad åtgärda andra vanliga problem med nätströmmen: Det kan t.ex. vara momentan eller ihållande ökning i nätspänningen. Tillfällig eller varaktig minskning av matningsspänning. Spikar med korta sekvenser med hög spänning. Sk. "Noise", som definieras som en högfrekvent transient som oftast beror på problem i närliggande utrustning.

Andra problem kan vara s.k. frekvensinstabilitet som är temporära förändringar i nätfrekvensen eller "Harmonic distorsion" som är en avvikelse från den ideala sinusformade vågformen.

Online och offline UPS

UPS-system är indelade i olika kategorier baserat på vilken eller vilka av de ovannämnda problemen som dom kan hantera. De allmänna kategorierna av moderna UPS system är on-line, line-interactive eller vänteläge (Standby). En on-line UPS använder en "dubbel omvandling" för att omvandla AC till DC för att passera genom det uppladdningsbara batteriet och sedan konvertering till 230 V AC igen.

Off-line/standby UPS (SPS) erbjuder bara de mest grundläggande funktionerna, överspänningsskydd och batteribackup. Den skyddade utrustningen är normalt ansluten direkt till inkommande nätström.

Online UPS är idealisk för miljöer där elektrisk isolering är nödvändigt eller för utrustning som är mycket känslig för spänningsvariationer. Den initiala kostnaden för online-UPS kan vara något högre, men den totala ägandekostnaden är generellt lägre på grund av längre batteritid. Online UPS kan vara nödvändigt när ström-miljön är "bullrig" och det finns problem som tidigare nämnts. Den huvudsakliga fördelen med on-line-UPS förutom att kraften finns där utan överslagstid är dess förmåga att åstadkomma en elektrisk brandvägg mellan den inkommande nätspänningen och känslig elektronisk utrustning. Medan standby och line-interactive UPS enbart filtrerar strömmen så ger Online lösningen och dess "dubbel-omvandling" av strömmen UPS:en en isolering från problem med kvalitén på elen.

Många system som används inom telekommunikation använder 48 V DC, eftersom det har bl.a. har mindre restriktiva säkerhetsföreskrifter. DC har typiskt varit den dominerande energikällan för telekommunikation, och AC har typiskt varit den dominerande källan för datorer och servrar.

De flesta datorer/servers har redundanta nätaggregat vilket innebär att om ett nätaggregat inte fungerar så klarar det andra nätaggregatet att driva utrustningen. Detta är en kritisk punkt - varje nätaggregat måste kunna driva hela servern av sig själv.

Redundans förstärks ytterligare genom att ansluta varje nätaggregat till en annan krets. Redundant skydd kan utvidgas ytterligare genom att ansluta varje nätaggregat till sin egen UPS.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift